Podmenu:

Bookmark and Share

Naše cíle

Cílem činnosti sdružení je sdružování dětí, mládeže a dospělých za účelem jejich společenského, kulturního a sportovního vyžití, rozvoje a vzdělávání. Cílem činnosti sdružení je rovněž péče o památky, duchovní dědictví a hodnoty.

Činnost sdružení směřuje k získávání a prohlubování kontaktu s dětmi, mládeží a dospělými na regionální, celorepublikové i mezinárodní úrovni a za tímto účelem i k pořádání společných akcí v souladu s cíli sdružení. V této souvislosti sdružení pečuje také o vybrané památky a objekty, které jsou cílem činnosti sdružení nebo mají sloužit k provozování činnosti sdružení.

Sdružení vyhledává a spolupracuje se subjekty, které mají podobné zaměření činnosti.